Jauniešu dome “DZIRKSTELE”

Kas mēs esam?

Rojas pagasta jauniešu dome “Dzirkstele” ir jaunieši vecumā no 13 līdz 19 gadiem, kas satiekas un kopīgi īsteno savas idejas. Organizē un plāno pasākumus, aktīvi iesaistās un piedalās citu novadu rīkotajos pasākumos un konkursos.

Ko mēs darām?

  • Rīkot pasākumus, kas būtu saistoši un interesanti novada jauniešiem;
  • Aizstāvēt Rojas pagasta jauniešu intereses;
  • Uzklausīt viņu viedokļus un ieteikumus;
  • Attīstīt Rojas pagasta jauniešu aizraušanās un intereses;
  • Iepazīstināt citu jauniešu centru jauniešus ar Rojas pagastā piedāvātajām aktīvi un lietderīgi pavadīt brīvo laiku.

Mūsu mērķi?

Nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Nodrošināt jauniešiem aktuālu, saturīgu un kvalitatīvu informācijas nodošanas modeli, regulāri uzturēt un izplatīt aktuālo informāciju.