“Kopā ir spēks”

Projekts Nr. VP2019/1.3-4

No 24.05.2019. līdz 29.05.2020. Rojas novadā Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “Strops” tika realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts – atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī “Kopā ir spēks” līguma Nr. RND/2018/L73. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums bija EUR 3232.65 apmērā.

Projekta mērķis bija Rojas novada brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra “Strops” mājas lapas izveide, lai popularizētu centru un sniegtu informāciju par aktivitātēm un līdzdalības iespējām.

Projekta ietvaros tika izveidota jauniešu komanda, kas strādāja pie mājas lapas izveides, līdz ar to tika veicināts ilgtermiņa darbs ar jaunatni. Darbojoties darba grupās ar ekspertu, tika veicināta jauniešu līdzdalība svarīgu lēmumu pieņemšanā. Savukārt darbā ar jaunatni iesaistītās personas apmeklēja kolēģus Liepājas un Nīcas pašvaldībā, kur guva zināšanas par mājas lapas izveidi un uzturēšanu, guva ieskatu, kādu informāciju iekļaut mājas lapas saturā.

Paralēli projekta realizācijai kopā ar kolēģi, vadītāju Ingu Lēmani, apmeklējām moduļa apmācības, kurā bija ietverts:

  • jaunatnes politikas plānošana un sasaiste ar citām politikas jomām;
  • sistēmas izveide un ieviešana darbam ar jaunatni pašvaldībā;
  • darbu plānu vietēju iniciatīvas projektu īstenošana;
  • projektu izvērtēšana un īstenotā darba plāna mērķu nostiprināšana ilgtermiņa darbam ar jaunatni pašvaldībā.

Šā gada laikā bija ne tikai pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju un Nīcu, bet jaunieši piedalījās saliedēšanās pasākumā. Jaunieši aktīvi darbojās grupā mājas lapas izstrādē, piedalījās lekcijā par mājas lapas izstrādi un uzturēšanu.

Notika arī interesanta tikšanās ar Rojas jaunajiem uzņēmējiem. Ciemos bijām uzaicinājuši SIA «Latsketch» pārstāvjus Ingu Jefrēmovu, Ediju Krūmiņu un Ūdens piedzīvojumu nomu “Spura” pārstāvjus Alisi un Jāni Lakšmaņus. Jaunie uzņēmēji savas idejas sāka realizēt biznesa ideju konkursā “Biznesa ekspresis”.

Paldies visiem Rojas novada jauniešiem, kas aktīvi iesaistījās mūsu projektā!

Jaunatnes lietu speciāliste     Inga Grosbaha              

                                 

“Kopā ir spēks”

No 24.05.2019. līdz 29.05.2020. Rojas novadā Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “Strops” tiek realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekts – Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī “Kopā ir spēks” līguma Nr. RND/2018/L73. Projekta īstenošanai piešķirtais finansējums ir EUR 3232.65 apmērā. Projekta mērķis ir Jauniešu informētības sistēmas izveide.  Lai sasniegtu savu mērķi un jaunieši Rojas novadā būtu informētāki, projekta ietvaros tiek realizēti dažādi pasākumi:

Pētnieciskais darbs-kurā tiek noskaidrots sabiedrības viedoklis;

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Liepāju un Nīcu;

Jauniešu saliedēšanās pasākums “Sadarbībā ir spēks”

“Prāta vētra” māja lapas izveidei

Lekcija mājas lapas izstrādi un uzturēšanu Jauniešu sadarbība ar Rojas novada jaunajiem uzņēmējiem

Projekta noslēguma pasākums

28.08.2019. Rojas novada Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centra jaunieši un darbinieki bija pieredzes apmaiņas braucienā uz Liepāju un Nīcu. Liepājā apmeklējām Liepājas “Jauniešu māja”, kur iepazināmies ar jauniešu padomi un jauniešu padomes aktīvistiem. Iepazinām Liepājas “Jauniešu mājas” prioritātes, uzdevumus un mērķus. Tālāk Rojas novada jaunieši tika iepazīstināti ar Nevalstisko organizāciju “House of Hopes”, ko izveidoja māte ar meitu. Centra mērķis ir strādāt ar jauniešiem, kuri ir nonākuši grūtībās. Centrā gaidīti ir visi, kam vajadzīga citu sabiedrība, kāds mazs uzmundrinājums un iespēja vērt jaunu savas dzīves lappusi. Vēl jaunieši varēja iepazīties ar Nīcas jauniešu centru, iepazīties ar centra mērķiem un uzdevumiem.

Aicinām uz aktīvu sadarbību Rojas novada jauniešus, piedaloties projektā “Kopā ir spēks” aktivitātēs. Paldies visiem Rojas novada jauniešiem, par aktīvu iesaistīšanos mūsu projektā.