Rojas novada jauniešu domes piedalīšanās Talsu JAUNIEŠU DIENA „TAS` fests”

Jauniešu dienu mērķis bija – veicināt sadraudzību un pieredzes apmaiņu jauniešu starpā, attīstot viņu komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pasākuma tematika bija – Mūzikas festivāls.

Komandā piedalījās 8 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam. Rojas jauniešu centru pārstāvēja jaunieši no 14 līdz 19 gadu vecumam.

 Katrai komandai bija jāsagatavo prezentācijas laukumu (2x2m), kuru iekārto atbilstoši izlozētajai grupai vai izpildītājam, iekļaujot svarīgāko informāciju par izlozēto mūzikas grupu vai izpildītāju. Mēs savu prezentācijas laukumu sagatavojām atbilstoši savai grupai “Lordi”

Prezentācijas laukumā sagatavojām vienu atraktīvu uzdevumu. Uzdevumu bija jāsagatavo atbilstoši Jauniešu dienas tematikai – mūzikas festivāls.

Komandai vēl bija jāsagatavo Pop ielas priekšnesumu atbilstoši savai izlozētajai grupai. Mūsu jaunieši uzstājās kā “Lordi” ar dziesmu “Hard Rock Halellujah”

Rojas komanda mājas darbā ar grupas “Lordi” dziesmu “Hard Rock Halellujah” ieguva godpilno I vietu.

Aktualitātes

 • Rojā tiek realizēts projekts jauniešiem

  Biedrība „Rasa” martā veiksmīgi piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam izsludinātajā atklātā  projektu konkursā “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā”. Sagatavošanās darbi pojekta īstenošanai jau rit pilnā sparā, lai Rojas pagasta jaunieši varētu pavadīt sešas pozitīvām emocijām pilnas dienas. Pirmās aktivitāte sāksies jau no 25. līdz 28.jūlijam un turpināsies 4. un 15. augustā.

  Šajās dienās jaunieši apmeklēs visus trīs Rojas pagastā esošos brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrus Rojā, Melnsilā un Rudē. Viņi darbosies radoši, piedalīsies saliedēšanās pasākumā un iesaistīsies diskusijās par mobinga riska mazināšanu un tā cēloņu izpētē. Projekts noslēgsies ar sadraudzības pasākumu – sporta spēlēm Rojas pludmalē, kurās tiek aicināti piedalīties arī citu Talsu novada jauniešu centra jaunieši.

  Projekta mērķis ir, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, attīstīt Rojas pagasta jauniešiem ar ierobežotām iespējām nepieciešamās kompetences, veicināt jauniešu iniciatīvu, uzņēmību mācīties, iekļaušanos sabiedrībā un iesaistīties sabiedrības aktivitātēs. Tāpat projekts palīdzēs attīstīt un pilnveidot jauniešu socializēšanās un diskusiju prasmes, integrēšanās citu jauniešu vidū, kā arī līdzdalību lēmumu pieņemšanā sabiedriskajā dzīvē un mazinās jauniešos psihoemocionālās veselības riskus. Par projekta līdzekļiem ir iegādāti materiāli radošajām nodarbībām, piesaistīts speciālists, kurš vadīs diskusiju nodarbības un iegādātas dažādas jautras un interesantas spēles sporta spēlēm, kā arī piemiņas balvas sacensību dalībniekiem.

  Projekts „Aktīvs jaunietis – mūsu tagadne un nākotne!” nr.VP2023/1-37 tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros par kopējo summu 5943,12 eiro.

  Inga Lēmane Biedrība “Rasa” valdes locekle

 • Komandā ir spēks!

  20 Rojas pagasta jaunieši ir aizvadījuši sešas lieliskas projekta „Aktīvs jaunietis – mūsu tagadne un nākotne!” dienas, kuras laikā izkristalizējusies doma – ja nejauša grupa strādā kā  komanda, tad iespējams ir viss! Pat 20 jaunieši 18 sekundēs var iziet cauri virves aplim un izdarīt vēl daudz ko citu, sākumā šķietami nepaveicamu.

  Šādus un vēl dažādus interesantus uzdevumus jauniešiem bija jāveic Resiliences centra mentora Kārļa vadībā. Viņš un vēl divi palīgi ar jauniešiem darbojās trīs dienas Rojas, Rudes un Melnsila brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centros. Mentors Kārlis spēja jauniešus gan motivēt, gan sabārt. Tāpat jaunieši diskusijās apsprieda tādas aktuālas tēmas kā mobigs, tā riska mazināšanu un cēloņu izpēti.

  Vēl jauniešiem bija lieliska iespēja tikt pie pašu apgleznotiem t-krekliem un savas gleznas, ko veidoja enkaustikas tehnikā. Projekts noslēdzās ar draudzības sporta spēlēm, kur jaunieši piedalījās stafetē, volejbolā, dvieļbolā un vēl dažādās individuālājās spēlēs. Sporta aktivitātēs tika izmantots projektā iegādāts spēļu inventārs – krāsu izpletnis, lielformāta jenga, vingrošanas nūjas, disku golfa mērķis un diski, stafetes maisi un krokets. Šajā pasākumā piedalījās jaunieši no visa Talsu novada. Ikviens pasākuma dalībnieks spēcinājās ar Rojas labākās saimnieces uz ugunskuru vārītu zupu, saņēma pateicību un praktiskas dāvaniņas.

  Kā atzina paši jaunieši, projekts ir izdevies, katrs kaut ko ir ieguvis priekš sevis – zināšanas, pieredzi, sapratni, ka, darbojoties komandā, var daudz izdarīt.

  Projekta mērķis bija, izmantojot neformālās mācīšanās aktivitātes, attīstīt Rojas pagasta jauniešiem ar ierobežotām iespējām nepieciešamās kompetences, veicināt jauniešu iniciatīvu, uzņēmību mācīties, iekļaušanos sabiedrībā un iesaistīties sabiedrības aktivitātēs. Par projekta līdzekļiem tika iegādāti materiāli radošajām nodarbībām, piesaistīts speciālists, iegādātas dažādas jautras un interesantas spēles, kā arī piemiņas balvas sporta spēļu dalībniekiem.

  Projekts „Aktīvs jaunietis – mūsu tagadne un nākotne!” nr. VP2023/1-37 tika īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

  Inga Lēmane Biedrība „Rasa” valdes locekle

 • Draudzībā ir spēks!

  27. jūlijā Rojas BLPJC “Strops” jauniešu domei “Rajo” bija darba pilnas rokas, jo bija jāuzņem ilgi gaidīti viesi – Jelgavas novada pašvaldības Ānes jauniešu iniciatīvu centra jaunieši. Par laimi, laiks mūs lutināja un dalībnieki varēja izbaudīt sporta priekus visā pilnībā.

  Sadraudzības sporta spēļu “Draudzībā ir spēks!” norisē 28 jaunieši brauca ar SUP dēļiem pa Rojas upi. Prieks, ka daudziem šī bija pirmā pieredze ar šādu peldlīdzekli, bet jauniešus tas neatturēja mēģināt un izbaudīt aktivitāti. Pasākums turpinājās Rojas pludmalē, kur norisinājās dažādas jautras un draudzību stiprinošas aktivitātes – futbols, dvieļbols, dažādas stafetes, ūdens liešanas sacensības, kaušanās ar spilveniem un citas aktivitātes. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks tika pie pateicības balvas un gabaliņa garda kliņģera, kā arī gandarījumu par iespēju kopā pavadīt brīvo laiku un stiprināt draudzību!

  Jauniešu dome “Rajo” aprīlī piedalījās Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un guva finansiālu atbalstu savas ieceres īstenošanai – sadarbības turpināšanu ar Ānes jauniešu iniciatīvu centra jauniešiem. Tāpat plānojam arī nākamajā gadā rīkot līdzīgu pasākumu, iespējams, jau ar citu pašvaldību jauniešiem.

  Jaunieši saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja ar organizatorisko darbu – BLPJC “Strops” un “Varavīksne” darbiniekiem. Paldies arī Talsu novada pašvaldībai, SPURA komandai par lielisko iespēju un burvīgo atmosfēru, Rojas stadionam par iespēju izmantot sporta inventāru, SKIM gardumiem par jaukajām dāvaniņām un visiem citiem, kuri iesaistījās un palīdzēja ar padomu un atbalstīja!

 • Jauniešu diena 2022.gadā

  Pat lietus un vēsais laiks mūs, BLPJC “Strops” jauniešu domi “Rajo”,  neapturēs lieliski pavadīt laiku un piedalīties jauniešu dienā “atkal UZ VIĻŅA!”!

  21. maijā norisinājās 2022. gada Jauniešu dienas, kuras šogad tika organizētas Rojas brīvdabas estrādē. Pavisam piedalījās 13 komandas no visa Talsu novada, Elejas un Jūrmalas.

  “Rajo” komanda ir jauni veidota un Jauniešu diena bija pirmais, bet ne pēdējais, mūsu kopīgais pasākums, tāpēc daudz neskumstam, ka neieguvām godalgotās vietas. Mēs ieguvām kaut ko daudz labāku – pozitīvas emocijas, lieliski pavadītu brīvo laiku un tika  iepazīti citi jauniešu kolektīvi.  Tāpēc saku lielu paldies “Rajo” jauniešiem Sanijai, Sindijai, Rihardam, Alīnai un Madarai par ieguldītu brīvo laiku, entuziasmu un vēlmi darboties!

  Tāpat paldies jauniešu apvienībai “TasEs” komandai un Talsu novada bērnu un jauniešu centra kolektīvam par lieliski organizētu pasākumu!

  Ja mēs esam, tad mēs varam!

                                       Jaunatnes lietu speciāliste Marita Pāvuliņa

 • Seminārs jauniešiem “Kā pelnīt ar savu hobiju?”

  SPIIKIIZI studio īpašnieks, uzņēmējs un psihologs Āris Birze vairākās Latvijas pilsētās vada interaktīvus seminārus jauniešiem, iedvesmojot un meklējot atbildi uz jautājumu – kā pelnīt ar savu hobiju? 

  Bieži vien jauni cilvēki līdz galam nezina, ko vēlas dzīvē darīt, nezina kā savu vaļasprieku pārvērst par ienākumu avotu.

  Pasākums notiek bezmaksas un tajā Āris palīdz atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, un uzzināt, kā realizēt savus mērķus ar “4 Mērķu Principiem”.

  Āris Birze dalīsies pieredzē, kā vairākus savus hobijus pārvērtis par peļņas avotiem. Kopā ar uzņēmēju būs iespēja strādāt pie mērķu sastādīšanas un to realizēšanas. Jauniešiem būs vieglāk saprast, kas viņus attur no mērķu sasniegšanas un kā sākt to darīt. Būs arī iespēja iesaistīties diskusijās.