IR SĀCIES JAUNAIS TALSU NOVADA BRĪVPRĀTĪGO JAUNIEŠU DARBA GADS DARBA GADA ILGUMS NO 01.12.2021. LĪDZ 25.11.2022.

 * Brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā.

Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas brīvas gribas bez finansiālās ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē un pārveido, uzlabo savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Latvijā Brīvprātīgā darba regulējumu nosaka Brīvprātīgā darba likums.

Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, sports, kultūra un izklaides pasākumi u.c.

* Talsu novada jaunieši var noslēgt vienošanās līgumu un saņemt brīvprātīgā darba grāmatiņu Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu centrā “Strops” (Strauta ielā 8-33, Rojā) vai Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Brīvības ielā 17a, Talsos).

* Organizācijas un pašvaldības iestādes var pieteikt iespējamos brīvprātīgos darbus aizpildot anketu jauniešu brīvprātīgā darba devējiem un atsūtot uz e-pastu dana.steinberga@talsi.lv 

Brīvprātīgā darba NOLIKUMS, VIENOŠANĀS un VECĀKU PIEKRIŠANA pieejami ŠEIT. Brīvprātīgā darba devēja ANKETA pieejama ŠEIT.