Draudzībā ir spēks!

27. jūlijā Rojas BLPJC “Strops” jauniešu domei “Rajo” bija darba pilnas rokas, jo bija jāuzņem ilgi gaidīti viesi – Jelgavas novada pašvaldības Ānes jauniešu iniciatīvu centra jaunieši. Par laimi, laiks mūs lutināja un dalībnieki varēja izbaudīt sporta priekus visā pilnībā.

Sadraudzības sporta spēļu “Draudzībā ir spēks!” norisē 28 jaunieši brauca ar SUP dēļiem pa Rojas upi. Prieks, ka daudziem šī bija pirmā pieredze ar šādu peldlīdzekli, bet jauniešus tas neatturēja mēģināt un izbaudīt aktivitāti. Pasākums turpinājās Rojas pludmalē, kur norisinājās dažādas jautras un draudzību stiprinošas aktivitātes – futbols, dvieļbols, dažādas stafetes, ūdens liešanas sacensības, kaušanās ar spilveniem un citas aktivitātes. Pasākuma noslēgumā katrs dalībnieks tika pie pateicības balvas un gabaliņa garda kliņģera, kā arī gandarījumu par iespēju kopā pavadīt brīvo laiku un stiprināt draudzību!

Jauniešu dome “Rajo” aprīlī piedalījās Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un guva finansiālu atbalstu savas ieceres īstenošanai – sadarbības turpināšanu ar Ānes jauniešu iniciatīvu centra jauniešiem. Tāpat plānojam arī nākamajā gadā rīkot līdzīgu pasākumu, iespējams, jau ar citu pašvaldību jauniešiem.

Jaunieši saka lielu paldies visiem, kuri piedalījās un palīdzēja ar organizatorisko darbu – BLPJC “Strops” un “Varavīksne” darbiniekiem. Paldies arī Talsu novada pašvaldībai, SPURA komandai par lielisko iespēju un burvīgo atmosfēru, Rojas stadionam par iespēju izmantot sporta inventāru, SKIM gardumiem par jaukajām dāvaniņām un visiem citiem, kuri iesaistījās un palīdzēja ar padomu un atbalstīja!

Jauniešu diena 2022.gadā

Pat lietus un vēsais laiks mūs, BLPJC “Strops” jauniešu domi “Rajo”,  neapturēs lieliski pavadīt laiku un piedalīties jauniešu dienā “atkal UZ VIĻŅA!”!

21. maijā norisinājās 2022. gada Jauniešu dienas, kuras šogad tika organizētas Rojas brīvdabas estrādē. Pavisam piedalījās 13 komandas no visa Talsu novada, Elejas un Jūrmalas.

“Rajo” komanda ir jauni veidota un Jauniešu diena bija pirmais, bet ne pēdējais, mūsu kopīgais pasākums, tāpēc daudz neskumstam, ka neieguvām godalgotās vietas. Mēs ieguvām kaut ko daudz labāku – pozitīvas emocijas, lieliski pavadītu brīvo laiku un tika  iepazīti citi jauniešu kolektīvi.  Tāpēc saku lielu paldies “Rajo” jauniešiem Sanijai, Sindijai, Rihardam, Alīnai un Madarai par ieguldītu brīvo laiku, entuziasmu un vēlmi darboties!

Tāpat paldies jauniešu apvienībai “TasEs” komandai un Talsu novada bērnu un jauniešu centra kolektīvam par lieliski organizētu pasākumu!

Ja mēs esam, tad mēs varam!

                                     Jaunatnes lietu speciāliste Marita Pāvuliņa

Seminārs jauniešiem “Kā pelnīt ar savu hobiju?”

SPIIKIIZI studio īpašnieks, uzņēmējs un psihologs Āris Birze vairākās Latvijas pilsētās vada interaktīvus seminārus jauniešiem, iedvesmojot un meklējot atbildi uz jautājumu – kā pelnīt ar savu hobiju? 

Bieži vien jauni cilvēki līdz galam nezina, ko vēlas dzīvē darīt, nezina kā savu vaļasprieku pārvērst par ienākumu avotu.

Pasākums notiek bezmaksas un tajā Āris palīdz atrast atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, un uzzināt, kā realizēt savus mērķus ar “4 Mērķu Principiem”.

Āris Birze dalīsies pieredzē, kā vairākus savus hobijus pārvērtis par peļņas avotiem. Kopā ar uzņēmēju būs iespēja strādāt pie mērķu sastādīšanas un to realizēšanas. Jauniešiem būs vieglāk saprast, kas viņus attur no mērķu sasniegšanas un kā sākt to darīt. Būs arī iespēja iesaistīties diskusijās. 

Jaunieti, tev ir iespēja realizēt savu ideju!

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Savas iniciatīvas īstenot tiek aicināti Talsu novada jaunieši vai jauniešu grupas (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), piesaistot sadarbības organizāciju un konsultantu.

Pieteikumu iesniegšana: 28.03. – 29.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

Pieteikumu vērtēšana, ideju prezentēšana: 02.05. – 18.05.

Rezultātu apstiprināšana, dokumentu sagatavošana: 19.05. – 22.06.

Projektu īstenošana: 01.07. – 30.11. Sīkāka informācija par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skatāma konkursa nolikumā.