Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Talsu novada jaunatnes lietu konsultatīvo padomi jau 9. gadu organizē Talsu novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursu. Talsu novada pašvaldība šim mērķim 2022. gadā piešķīrusi 4800 eiro, saņemot atbalstu viena projekta īstenošanai līdz 600 eiro.

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Talsu novada jauniešu iekļaušanos kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu vērtību orientāciju, aktīvu līdzdalību un fiziskās aktivitātes.

Savas iniciatīvas īstenot tiek aicināti Talsu novada jaunieši vai jauniešu grupas (vecumā no 13 līdz 25 gadiem), piesaistot sadarbības organizāciju un konsultantu.

Pieteikumu iesniegšana: 28.03. – 29.04. Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā.

Pieteikumu vērtēšana, ideju prezentēšana: 02.05. – 18.05.

Rezultātu apstiprināšana, dokumentu sagatavošana: 19.05. – 22.06.

Projektu īstenošana: 01.07. – 30.11. Sīkāka informācija par jauniešu iniciatīvu projektu konkursu skatāma konkursa nolikumā.

Categories: Aktualitātes