Tiek paplašinātas interešu un profesionālās ievirzes izglītības nodarbību apmeklēšanas iespējas skolas vecuma bērniem un jauniešiem!

Categories: Aktualitātes