Jauniešu dienu mērķis bija – veicināt sadraudzību un pieredzes apmaiņu jauniešu starpā, attīstot viņu komunikācijas un sadarbības prasmes.

Pasākuma tematika bija – Mūzikas festivāls.

Komandā piedalījās 8 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadu vecumam. Rojas jauniešu centru pārstāvēja jaunieši no 14 līdz 19 gadu vecumam.

 Katrai komandai bija jāsagatavo prezentācijas laukumu (2x2m), kuru iekārto atbilstoši izlozētajai grupai vai izpildītājam, iekļaujot svarīgāko informāciju par izlozēto mūzikas grupu vai izpildītāju. Mēs savu prezentācijas laukumu sagatavojām atbilstoši savai grupai “Lordi”

Prezentācijas laukumā sagatavojām vienu atraktīvu uzdevumu. Uzdevumu bija jāsagatavo atbilstoši Jauniešu dienas tematikai – mūzikas festivāls.

Komandai vēl bija jāsagatavo Pop ielas priekšnesumu atbilstoši savai izlozētajai grupai. Mūsu jaunieši uzstājās kā “Lordi” ar dziesmu “Hard Rock Halellujah”

Rojas komanda mājas darbā ar grupas “Lordi” dziesmu “Hard Rock Halellujah” ieguva godpilno I vietu.

Categories: Aktualitātes